SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG HƯNG YÊN

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - TỈNH HƯNG YÊN

Kết quả hình ảnh cho Sở thông tin hưng yên

Địa chỉ: Nguyễn Lương Bằng, Hiến Nam, Tp. Hưng Yên, Hưng Yên

Hạng mục: Cung cấp, lắp đặt hệ thống báo cháy chữa cháy khí FM200 

Năm: Tháng 11/2017.

Các dự án khác