True Friend Park - Blooming Tower Danang

TRUE FRIENDS PARK - ĐÀ NẴNG

Kết quả hình ảnh cho TRUE FRIENDS PARK đà nẵng

Địa chỉ: Phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Hạng mục: Cung cấp thiết bị hệ thống khí CO2. Với 66 bình khí CO2 - 68L của Dongsung Finetec - Korea

Năm: Tháng 12/2017.

Các dự án khác