Thành tích

Thành tích:

Chứng nhận ISO 9001

Chứng nhận ISO 14001

 

Huân chương trao tặng của Tổng thống Hàn quốc cho doanh nghiệp vừa và nhỏ năm 2014

 

Chứng nhận bằng sáng chế